تاریخچه کرم شکلاتی نوتلا

تاریخچه کرم شکلاتی نوتلا
تاریخچه کرم شکلاتی فندقی محبوب نوتلا اگر اخبار مطالب مربوط به نوتلا و قیمت نوتلا را
دنبال می کنید، خوب است تاریخچه ای را که برای آن منتشر شده است نیز بخوانید. به ادعای برخی، تاریخچه و جرقه ی اصلی نوتلا به سال 1806 میلادی باز می گردد. این تاریخ، قبل از آغاز جنگ های ناپلئون بناپارت است. در حقیقت ادعا می شود که ایده ی ترکیب شکلات با مغز فندق، متعلق به شخص ناپلئون بناپارت می باشد. (البته در این جا بهتر است گفته شود که ناپلئون بناپارت، نخستین فرد مشهور و چهره ی جهانی بود که به خوشمزگی ترکیب شکلات و فندق پی برد و شاید پیش از او هزاران تن دیگر این ترکیب خوشمزه را کشف کرده بودند!) در جایی دیگر نیز ماجرا این گونه عنوان شده که پس از محاصره ی قاره ای ناپلئون، در تجارت و اقتصاد فرانسه اختلال ایجاد شد. ارتباط فرانسه در جریان این محاصره با شهر پیدمونت ایتالیا که تولید کننده ی مرغوب ترین شکلات ها در آن زمان در جهان بود، قطع شد و به همین دلیل شکلات ها کمیاب شدند و قیمت آن ها بسیار گران شد. تنها چاره ای که برای گرانی شکلات در آن زمان اندیشیده شد، ترکیب کردن آن با ماده ای دیگر یعنی فندق بود. پس از این که ترکیب صورت گرفت، در همه جا گسترش یافت و استفاده از این ترکیب به پدیده ای جهانی تبدیل شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *